Naslovna

Rumunija: Euro Sun dodelio Studiju IEA za projekat Rovina globalnom konsultantu ERM

13.Nov 2019.

Kompanija Euro Sun Mining Inc. objavila je da će kompaniji ERM Environmental Resources Management SRL (ERM), sa sedištem u Bukureštu, dodeliti Procenu uticaja na životnu sredinu za projekat Rovina Valley, u skladu sa rudarskom licencom koju je rumunska vlada odobrila u novembru 2018. godine.

ERM je vodeći svetski dobavljač u oblasti usluga zaštite životne sredine, zdravlja, bezbednosti, rizika, socijalnog konsaltinga i održivosti. ERM upravlja sa više od 160 kancelarija u preko 40 zemalja i zapošljava više od 4.700 stručnjaka.

ERM je isporučio više od 500 projekata u Centralnoj i Istočnoj Evropi, sa preko 20 projekata izdavanja dozvola i EIA samo u Rumuniji. Među klijentima u Rumuniji su međunarodne korporacije, kao što su OMV Petrom, Huntoil, ExonMobil, Lukoil i Chevron. Takođe, ERM je zaključio nekoliko projekata za rudarske klijente u regionu, kao što su Rio Tinto, Lundin Mining i Dundee Precious Metals.

Scott Moore, generalni direktor kompanije Euro Sun, kaže: „Drago nam je što smo angažovali profesionalnu i globalno priznatu firmu koja će nam pomoći u kompletiranju našeg procesa EIA, koja ima veliko radno iskustvo u Rumuniji i sertifikovana je od strane Ministarstva životne sredine za izradu svih vrsta ekoloških studija.“

ERM će podržati rumunski ogranak u stoprocentom vlasnštvu kompanije Euro Sun, Samak Romania SRL, u pripremi obaveštenja, javnih saopštenja i izveštaja o životnoj sredini za ponovno zoniranje, u skladu sa Direktivom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (SEA), koja je stupila na snagu u skladu sa rumunskim zakonodavstvu na osovu direktive Vlade 1076/2004.

ERM će takođe pružiti podršku tokom postupka izdavanja dozvola, uključujući učešće u Specijalnom odboru i radnim grupama i podršku tokom javne rasprave, do dobijanja ekološke saglasnosti za ponovno zoniranje.

Pored toga, ERM će podržati pripremu obaveštenja i Procene uticaja na životnu sredinu (EIA), u skladu sa Direktivom o EIA, koja je stupila na snagu u skladu sa rumunskim zakonodavstvom na osnovu Zakona br. 292/2018.

ERM će pružiti podršku tokom postupka izdavanja dozvola, uključujući učešće na sastancima Odbora za tehničku analizu i podršku tokom javne rasprave, dok kompanija ne dobije ekološku dozvolu za gradnju.

ERM i Samak se nadaju da će procese SEA i EIA završiti u narednih dvanaest meseci.

O kompaniji Euro Sun Mining Inc.

Euro Sun je rudarska kompanija listirana na Berzi u Torontu, fokusirana na istraživanje i razvoj projekta zlata i bakra Rovina Valley u Rumuniji, čiji reusrsi iznose 10,11 miliona unci ekvivalnte zlata (7,05 miliona unci zlata sa 0,55 g/t i 1.390 miliona unci bakra, koncentracije 0,16%).

Izvor: juniorminingnetwork.com