Naslovna

Rumunija: Hidroelektrika je vodeći proizvođač električne energije, protoci Dunava premašuju višegodišnji prosek

30.May 2020.

Protoci Dunava na teritoriji Rumunije povećaće se na 7.500 metara u sekundi, što je daleko iznad višegodišnjeg proseka za februar, prema hidrološkoj prognozi Nacionalnog instituta za hidrologiju i upravljanje vodama, za period od 9. do 16. februara 2019. godine.

Protok na ulazu u Rumuniju (sektor Baizas) u prva dva dana intervala povećaće se na 7.500 metara u sekundi, premašujući višegodišnji prosek za februar (5.300 metara u sekundi). Nizvodno od Đerdapa, protoci će opadati u sektoru Gruia Calafat i rasti u sektoru Bechet – Tulcea, zatim opadati u sektoru Gruia – Tr. Magurele, da bi ponovo imali blagi rast u sektoru Zimnicea – Tulcea, prema hidrološkoj prognozi.

Na mesečnom nivou, na ulasku u Rumuniju, procenjeni maksimalni protok Dunava (sektor Baizas) iznosi 5.500 metara u sekundi, u poređenju sa prosečnom višegodišnjom vrednošću od 5.300 metara u sekundi, i minimumom od 3.800 metara u sekundi.

Kako prenosi Transleketrika, Hidroelektrika je već sada vodeći proizvođač električne energije u zemlji. Kada je objavljena ova vest, proizvodnja je iznosila 1.900 MW, što je 28% nacionalne proizvodnje, ali je 9. februara uveče ona dostigla 2.600 MW, od 7.900 MW, koliko je iznosila nacionalna proizvodnja u tom intervalu.

U pogledu situacije na rekama u predstojećoj nedelji, prosečni dnevni tokovi će generalno padati prvog dana intervala, osim tokova Sireta i Pruta.

Nakon toga, protoci će se povećavati zbog toljenja snega i padavina, a zatim ponovo opadati u drugom delom intervala, sa izuzetkom velikih reka.

U februaru 2019. godine, hidrološki režim na rumunskim rekama iznosiće generalno između 50% i 80% višegodišnjeg mesečnog proceka, odnosno od 80% do 100% na rekama u rečnim slivovima Olt, Arges Trotus, Bistrica, Moldova, Suceava, na gornjem i srednjem toku Sireta i gornjem toku reke Prut, i između 30% i 50% na rekama u basenu Barlad i na pritokama Pruta.

Izvor: economica.net