Naslovna

Region: Trgovanje na berzama u regionu za 5. decembar

22.May 2019.

Na srpskoj dan unapred berzi SEEPEX 5. decembra 2018. (dan isporuke 6. decembar 2018.) trgovalo se po ceni od 73,15 evra/MWh za dnevno bazno opterećenje. Obim trgovine bio je 8.403,7 MWh.

Cena pik energije za dnevno vršno opterećenje bila je 80,72 evra/MWh a obim 3.463,7 MWh.

Na mađarskom dan unapred tržištu energije HUPX trgovalo se po ceni od 72,99 evra po MWh za dnevno bazno opterećenje.

Cena pik energije za dnevno vršno opterećenje bila je na nivou od 84,11 evra po MWh.

Ukupan obim trgovine 64.409 MWh.

Na rumunskom dan unapred tržištu energije OPCOM trgovalo se po ceni od 69,21 evra/MWh za dnevno bazno opterećenje.

Cena pik energije za dnevno vršno opterećenje bila je na nivou 84,11 evra po MWh. Obim trgovine je 42.827,9 MWh.

Tokom off-peak sati cena je iznosila 54,31 evra po MWh, a obim trgovine 38.300,7 MWh.

Na bugarskoj berzi IBEX cena za bazno opterećenje bila je 74,04 evra po MWh.

Cena pik energije bila je 94,49 evra po MWh, obim 11.436,2 MWh.

Tokom off-peak sati cena je iznosila 53,59 evra po MWh, a obim 10.289,4 MWh.

Na hrvatskom dan unapred tržištu energije CROPEX trgovalo se po ceni od 70,72 evra/MWh za dnevno bazno opterećenje.

Cena pik energije za dnevno vršno opterećenje bila je na nivou od 78,21 evra po MWh.

Ukupan obim trgovine iznosio je 10.227 MWh.