Albanija: Turska i grčka kompanija u trci za TE Vlora

21. May 2019. /

Trka za izdavanje koncesije za korišćenje termoelektrane Vlora, na period od 20 godina, vodi se između dve kompanije, turske i grčke.

Kako prenose albanski mediji, reč je o kompanijama Celik Enerjy, sa sedištem u Istambulu, poznatoj po proizvodnji električne energije i metala, i Mytilineos Holdings, sa sedištem u Atini, koja ima godišnji promet od preko milijardu evra u sektoru proizvodnje električne energije i gasa i metalurgiji.

Krajem februara Ministarstvu energetike dostavljene su tri ponude. Odmah na početku diskvalifikovana je ponuda izraelske kompanije IE Energy, jer su ponuđene investicije u termoelektranu od 50 miliona evra bile ispod limita koji je Vlada postavila na 56 miliona evra.

Ponude dve preostale kompanije, Celik Enerjy i Mytilineos Holdings, iznose oko 70 miliona evra za investicije u popravku turbine za hlađenje i konverziju sistema sa nafte na gas, kao i izgradnju gasovoda od čvorišta u Fieru do elektrane.

Razmatranje dokumentacije traje već dva i po meseca, a tehničke aspekte ponuda ocenjuju Komisija za procene ponuda i međunarodni konsultant Roland Berger.

Tender za izdavanje koncesije za TE Vlora raspisan je poslednjeg dana 2018. godine, nakon duge istorije neuspeha projekta, s obzirom da je nakon investicije od 110 miliona evra, koja je finansirana kreditom Svetske banke, termoelektrana završena 2011. godine, ali nije puštena u rad zbog tehničkih problema.

Ako bi elektrana radila na naftu, troškovi proizvodnje električene energije bili bi ekstremno visoki, zbog čega je planirano da postrojenje bude konvertovano sa nafte na gas.

Trenutno, troškovi postrojenja za kompaniju KESH iznose oko 6 miliona evra godišnje, 5 miliona evra za otplatu kredita i 1 milion evra za održavanje i konzervaciju.

Izvor: energjia.al

 

Download as PDF :

Download as PDF