Naslovna

Novi projekti Romgaz-a za proizvodnju električne energije u Rumuniji

03.Aug 2020.

Romgaz, najveći proizvođač gasa u Rumuniji, pod kontrolom države, biće uključen u narednim godinama u izgradnju nekoliko elektrana na gas i realizaciju projekata obnovljivih izvora energije, u skladu sa strategijom ekonomskog oporavka koju je najavila vlada. Romgaz već gradi kombinovanu gasnu elektrane snage 400 MW u Iernutu, koja bi trebala da bude završena do kraja ove godine, nakon nekoliko odlaganja, i planira postrojenje u Mintiji. Međutim, u planu ekonomskog oporavka koji je pokrenula rumunska vlada, proizvođač gasa je uključen u druge projekte u sektoru proizvodnje električne energije.

Sledeće strateške investicije ROMGAZ-a:

Kombinovane gasne elektrane, koje imaju za cilj da podrže dekarbonizaciju energetskog sektora prelaskom sa uglja na gas:

Gasna elektrana u kombinovanom ciklusu Iernut. Budžet izdvojen za završetak novog postrojenja, kao i za popravku i modernizaciju mreže i komunalne infrastrukture preuzete od starog postrojenja iznoosi 321 milion leva (66,8 miliona evra).

Kombinovana gasna elektrana Mintia. Završene su i odobrene studije predizvodljivosti i izvodljivosti. Ukupna bruto električna snaga novog postrojenja će biti oko 405 MW. Prema procenama datim u studiji izvodljivosti, ukupna vrednost investicije je 2,14 milijardi leva (445,5 miliona evra), u periodu od 2020. do 2025. godine.

Elektrana za integaciju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora sa proizvodnjom hidrogena, snage 200 MW, u Tr. Severin – Halanga.

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora. Romgaz je u razvojnu strategiju uključio identifikaciju novih mogućnosti za rast i diversifikaciju poslovanja kompanije na polju proizvodnje obnovljive električne energije. Ukupna instalisana snaga novih potencijalnih kapaciteta iznosiće oko 250 MW. U periodu od 2020. do 2025. godine za ove investicione projekte potrebno je oko 1,2 milijarde leva (250 miliona evra). Ova ulaganja spadaju u prioritete Fonda za modernizaciju, sa udelom u finansiranju  do 100%.

Partnerski projekti, o kojima se trenutno vode pregovori sa potencijalnim partnerima:

Projekat Chimcomplex, koji obezbeđuje snabdevanje industrijskom parom i električnom energijom;

Projekat ALRO, elektrana u kombinovanom ciklusu, od čega je 360 MW namenjeno za pokrivanje potrošnje ALRO-a i 100 MW za prodaju na tržištu električne energije;

Partnerstvo sa Liberti. Čeličana u Galatiju povećavaće proizvodnju čelika u naredne tri do četiri godine. Električna energija potrebna da podrži ovaj nivo razvoja mora se obezbediti ulaganjem u skladu sa trenutnim uslovima zaštite životne sredine koje nameće EU. Procenjene energetske potrebe: prirodni gas – povećanje potrošnje sa trenutnih 2,2 TWh  na 7,4 TWh godišnje; i električna energija – povećanje sa 100 do 120 MW na 500 MW.

Ovi kapaciteti upotpunjeni su kombinovanim obnovljivim fotonaponskim i izvorima vetra od 180 MW na površini od 50 hektara. Višak energije biće iskorišćen za proizvodnju hidrogena za proizvodne procese.

Izvor: e-nergia.ro