Naslovna

Crna Gora: EPCG dobila urbanističko-tehničke uslove za HE Komarnica

27.Nov 2020.

Crnogorsko Ministarstvo održivog razvoja izdalo je Elektroprivredi urbanističko-tehničke uslove za izgradnju hidroelektrane Komarnica. U koncesionom aktu se navodi da se period izgradnje HE Komarnica procenjuje na sedam godina, a troškovi izgradnje na 260 do 290 miliona evra.

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za formiranje višenamenske hidroakumulacije, izgradnju brane i hidroelektrane Komarnica sa priključenjem na elektro mrežu, u zahvatu detaljnog prostornog plana za prostor višenamenske akumulacije na Komarnici, kaže se u rešenju Ministarstva.

HE Komarnica je planirana kao čeona hidroelektrana sa akumulacijom u slivu reke Pive, sa branom na kraju uspora postojeće akumulacije HE Piva. Izgradnja HE Komarnica predviđena na profilu Lonci, u suženom delu kanjona reke Komarnice, 45 kilometara uzvodno od postojeće brane Mratinje (HE Piva), sa lučno-betonskom branom visine 171 metar i kotom normalnog uspora 811 mnm. HE će imati instalisanu snagu od oko 172 MW sa očekivanom godišnjom proizvodnjom do 213 GWh električne energije.

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić je krajem avgusta uručila akt o koncesiji za izgradnju HE Komarnica izvršnom direktoru EPCG Igoru Noveljiću, koji je saopštio da je elektroenergetska kompanija spremna da počne izgradnju prvog velikog hidroenergetskog objekta nakon četiri decenije.

„Procenjena stopa internog povrata na investiciju, koja se kreće između šest i 12 odsto, zavisno od scenarija i njegova snažna međuzavisnost sa efektima na rad postojeće hidroelektrane Piva, ukazuje na to da je ovaj projekat prvenstveno finansijski atraktivan vlasniku upravo tog proizvodnog objekta, EPCG-u“, kaže se u koncesionom aktu.

Navode da se projekat može smatrati ekonomski i finansijski izvodljivim i atraktivnim zbog ekonomske spoljne koristi za zajednicu, ali prvenstveno zbog sposobnosti da ubrza energetsku tranziciju ka obnovljivim izvorima energije, kroz stvaranje pretpostavki za još bržu integraciju novih solarnih i vetroelektrana.

Rok trajanja koncesije je 30 godina uz mogućnost produženja na dodatnih 30 godina, nakon donošenja odluke Skupštine. Kao početak trajanja koncesije uzima se dan dobijanja upotrebne dozvole za HE Komarnica.

Iznos koncesione naknade, koji će se plaćati Vladi, iznosi jedan odsto od prihoda od prodaje električne energije proizvedene u HE Komarnica.

Koncesiono područje zahvata 5.577 hektata. Površina akumulacije je 3,8 miliona kvadrata, a za usvojenu kotu normalnog uspora 811 mnm, zapremina akumulacije iznosi oko 227 miliona metara kubnih.

U koncesionom aktu se dodaje da je planskim dokumentom, ali i primenom propisa u skladu sa kojima će se projekat realizovati, obezbeđeno poštovanje principa efikasnog i ekonomičnog korišćenja prirodnih resursa i da će gradnja HE Komarnica pomoći zadovoljavanje energetskih potreba i strateških ekonomskih interesa Crne Gore, kao i da će se projekat realizovati uz primenu svih mera zaštite životne sredine.

Iz EPCG je najavljeno da će HE Komarnicu graditi 1.000 radnika, na prostoru na kojem nema objekata, domaćinstava, ni infrastrukture, dok će se nakon njenog puštanja u rad otvoriti stotinu novih radnih mesta.

Izvor: pobjeda.me