Naslovna

Bugarska planira da poveća kapacitet OIE na preko 2,6 GW do 2030. godine

26.Oct 2020.

Bugarska planira da doda još 2.645 MW instalisanog kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, uglavnom fotonaponskih elektrana, do 2030. godine, u skladu sa ciljevima tranzicije EU na zelenu energiju, prema nacrtu nacionalne strategija održivog razvoja energije sa horizontom do 2030. godine, objavljenom na veb stranici Skupštine.

Dodatni kapacitet uključuje 2.174 MW solarnih kapaciteta, 249 MW kapaciteta vetra i 222 MW postrojenja na biomasu.

Prema planu, do 2030. godine udeo energije iz obnovljivih izvora u bruto finalnoj potrošnji Bugarske trebao bi da dostigne 27,1% u skladu sa ciljem EU od 32%, izveštava SeeNews.

U narednih deset godina očekuje se da će udeo obnovljive energije u zemlji dostići 30,3% u proizvodnji električne energije, 42,6% u sektoru grejanja i hlađenja i 14,2% u transportu.

Međutim, Bugarska ne namerava da zatvori svoje termoelektrane na ugalj zbog važnosti lokalne industrije uglja za energetski sektor zemlje, kaže se u strategiji.

Ukupna instalisana snaga TE Marica Istok 2, TE ContourGlobal Marica Istok 3, TE AES Galabovo i TE Bobov Dol iznosi 3.848 MW, od čega samo TE Marica Istok 2 ima 1.610 MW. Ova postrojenja pokrila su 39% bruto potrošnje električne energije u Bugarskoj u 2019. godini, u poređenju sa udelom od 37% jedine nuklearne elektrane u zemlji, NE Kozloduj.

Bugarska će takođe raditi na održavanju eksploatacije dve jedinice od 1.000 MW NE Kozloduj nakon isteka njihovih licenci 2027., odnosno 2029. godine, navodi se u dokumentu.

Bugarska će nastaviti da razvija svoj nuklearni sektor realizacijom projekta izgradnje dve nove nuklearne jedinice, snage po 1.000 MW, koje bi trebale početi sa radom nakon 2030. godine, kaže se u strategiji, u skladu sa projektom izgradnje NE Belene.

Izvor: investor.bg