Naslovna

Severna Makedonija nabavlja platformu za trgovanje na berzi električne energije

26.Oct 2020.

Severna Makedonija planira da uspostavi berzu električne energije tako što će na tenderu izabrati firmu koja će joj obezbediti platformu za trgovanje.

Vlada je nedavno imenovala Nacionalnog operatora za tržište električne energije – MEMO za operatora organizovanog tržišta električne energije, odnosno operatora berze električne energije.

Kako je saopšto Sekretarijat Energetske zajednice, posle ove odluke sledeći korak je da MEMO pokrene tendersku proceduru za izbor dobavljača usluga koji će obezbediti platformu za trovanje na dan unapred tržištu.

Srbija je jedina država u regionu koja ima berzu električne energije, sa dan unapred tržištem, ali u ostalim zemljama su u toku brojne aktivnosti za uspostavljanje dan unapred tržišta. U Crnoj Gori su u toku pregovori sa strateškim partnerom, dok je u Albaniji u toku osnivanje kompanije koja će upravljati berzom.

MEMO je postao prvi tržišni operator u Energetskoj zajednici koji je imenovan u skladu sa EU propisima

Uspostavljanje i funkcionisanje firme MEMO kao operatora organizovanog tržišta električne energije u Severnoj Makedoniji podržano je kroz projekte tehničke pomoći u okviru regionalne inicijative za povezivanje tržišta energije Zapadnog Balkan (Western Balkans 6 – WB6), koju sprovodi Sekretarijat Energetske zajednice, a finansira Evropska komisija.

Severnomakedonski MEMO je prvi operator u Energetskoj zajednici koji je imenovan za operatora organizovanog tržišta električne energije u skladu sa EU Uredbom o raspodeli kapaciteta i upravljanju zagušenjima (CACM), saopštio je Sekretarijat.

Ova odluka Vlade Severne Makedonije podržaće sprovođenje projekta povezivanja tržišta između ove države i Bugarske, pokrenutog pod pokroviteljstvom Sekretarijata. Planirano je da ovaj projekat krene u trećem kvartalu 2021. godine.

Izvor: balkangreenenergynews.com