Naslovna

Rumunija: Fond Proprietatea najavljuje ubrzani privatni plasman za 2,5% akcija OMV Petroma

27.Sep 2020.

Fond Proprietatea lansirao je ponudu za ubrzanu prodaju 1,4 milijarde akcija OMV Petroma. Američka finansijska kompanija Franklin Templeton Investment Management, u svojstvu menadžera investicija FP-a, najavljuje start ponude za ubrzani privatni plasman za minimum 1,4 milijarde postojećih akcija u OMV Petromu (SNP).

Posrednici u transakciji biće Citigroup Global Markets Limited i WOOD & Company Financial Services. Rezultati ponude koja je pokrenuta biće objavljeni ubrzo po zatvaranju.

Pri jučerašnjoj ceni na zatvaranju od 0,3710 leva (0,08 evra) po akciji, vrednost paketa koji predstavlja 2,47% akcija naftne kompanije iznosi 519,4 miliona leva (106,94 miliona evra), ali istorija ove vrste transakcija pokazuje da se one obavljaju uz popust.

Fond Proprietatea ranije je takođe koristio ovu vrstu tržišne operacije za prodaju paketa koji je držao u naftnoj kompaniji u 2016. godini i na isti način je prodao akcije u Romgazu (SNG), Transgazu (TGN) i Conpetu (COTE).

FP je prodaju OMV Petroma odložio na određeno vreme, s obzirom da je emitent pao ispod nivoa udela u ovoj kompaniji, koji prema statutu ograničava pravo na prodaju.

Izvor: profit.ro